Biz
Barada
“Salamex” kurýer hyzmaty kiçi we orta kärhanalara ýük daşamagyň ähli basgançaklaryny alyp, eltip bermek meselesini çözmäge kömek edýär. Munuň netijesinde kompaniýa we dükan eýeleri öz işini ösdürmäge ünsi jemlemäge mümkinçilik aldylar. Hyzmatymyz ýönekeý adamlar üçin gyssagly bukjany eltmeli bolanda ýa-da bir zat satyn alyp, adrese getirmeli bolanda peýdalydyr.
BOX TITLE 1
BOX TEXT 1
1
BOX TITLE 2
BOX TEXT 2
2
BOX TITLE 3
BOX TEXT 3
3
1
BOX TITLE 1
BOX TEXT 1
2
BOX TITLE 2
BOX TEXT 2
3
BOX TITLE 3
BOX TEXT 3
Biz barada
Biz barada
ADVERTISEMENT TITLE 1ADVERTISEMENT TITLE 2
ADVERTISEMENT DESCRIPTION
Täzelikler
Täzelikler
Hemme täzelikler
undefined
Habarlaşmak
Ady Familiýasy
E-mail
Hat
Iber
undefined
Habarlaşmak